0

Morálnost trestu smrti

Spojené státy bývají často kritizovány za odmítání zrušit trest smrti. Mnozí lidé dnes tvrdí, že zrušení trestu smrti je nezbytným předpokladem civilizovaného systému trestního práva. Nositel Nobelovy ceny Gary Becker s tímto názorem nesouhlasí.

Vlády evropských zemí se neoblomně stavějí proti trestu smrti – Evropská unie ho dokonce výslovně zakazuje – a někteří Evropané pokládají jeho uplatňování ve Spojených státech za barbarské. Řada evropských intelektuálů argumentuje tím, že nejen trest smrti, ale obecně jakýkoliv trest nedokáže zločince odradit.

Zatímco však Evropané, u nichž se zločinnost v posledním půlstoletí pohybovala hluboko pod americkou úrovní, si dlouho mohli u většiny zločinů dovolit relativně „měkký“ přístup, během posledních let dvaceti let zaznamenali i oni prudké zvýšení zločinnosti. Americká zločinnost naproti tomu poklesla, zčásti i díky širšímu uplatňování trestů.

Mezi ně patří i trest smrti. Podporuji popravy lidí usvědčených z vraždy, neboť – a pouze z tohoto důvodu – věřím, že se tím předejde dalším vraždám. Pokud bych tomu nevěřil, stavěl bych se proti hrdelnímu trestu, poněvadž msta a další možné motivy by neměly sloužit jako základ veřejné politiky.