5

Studená válka médií

PRINCETON – Ve světě vypukla informační válka. Bitevní linie přitom vedou mezi těmi vládami, které pokládají svobodný tok informací a přístup k nim za otázku základních lidských práv, a těmi, které považují oficiální kontrolu informací za výsostné právo vládce. Souboj se vede na úrovni institucí – v organizacích, jako je Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) – i v každodenním životě v zemích, jako je Sýrie.

Sociolog Philip N. Howard nedávno použil výraz „nová studená válka“, aby popsal „bitvy mezi vysílacími mediálními kanály a nově vzniklými sociálními médii, která mají naprosto odlišné přístupy k produkci, vlastnictví a cenzuře zpráv“. Vysílání vyžaduje značné finanční zdroje, a proto bývá centralizovanější – v důsledku čehož je také mnohem náchylnější ke státní kontrole. Sociální média naproti tomu proměňují každého člověka vybaveného mobilním telefonem v potenciálního terénního pozorovatele vládních činů i přehmatů a lze je jen obtížně vypnout bez vypnutí celého internetu. Na základě výzkumu souboje mezi vysílacími a sociálními médii v Rusku, Sýrii a Saúdské Arábii dospívá Howard k závěru, že bez ohledu na odlišnou mediální kulturu v jednotlivých zemích všechny tři vlády silně podporují státem kontrolované vysílání.

Tyto intra-mediální šarvátky jsou zajímavé a důležité. Způsob oběhu informací totiž podle Howarda odráží představu o tom, jak by měla být daná společnost/entita uspořádaná.

Ještě hlubší rozdíly však existují v přístupu k zásadní otázce, komu vlastně informace patří. Americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová v lednu 2010 prohlásila, že Spojené státy „podporují jediný internet, kde bude mít veškeré lidstvo rovný přístup k informacím a myšlenkám“. Tento postoj odůvodnila nejen prvním dodatkem americké ústavy, který chrání svobodu vyjadřování a svobodu tisku, ale i Všeobecnou deklarací lidských práv, podle níž mají všichni lidé právo „vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoliv prostředky a bez ohledu na hranice“. Odhodlání mnoha vlád „budovat elektronické bariéry“, a blokovat tak vlastním občanům přístup ke všem zdrojům internetu podle ministryně znamená, že se „na náš svět snáší nová informační opona“.