Paul Lachine

Hroutící se monopol Kremlu

CAMBRIDGE – Od doby, kdy se Vladimir Putin dostal před deseti lety k�moci, se kremelský režim opírá o dva pilíře: bezpečnostní složky a vývoz energií. Potlačením vnitřních oponentů a pohlcením jejich aktiv vytvořil režim dvojí monopol.

Přerozdělení části zisku plynoucího z�vysokých cen energií umožnilo režimu zlepšit životní úroveň a zajistit si popularitu u obyčejných Rusů. Vyřešení vnitřních problémů režimu nepřiměřeným použitím síly pak přesvědčilo i bývalé agenty KGB posedlé bezpečností.

Tato kombinace cukru a biče až donedávna účinně fungovala. Faktická absence občanských protestů v�Rusku během Putinovy éry se zdá úžasná. Nenechme se však mýlit: Putinova popularita se neopírala o jeho energii, humor nebo mystičnost, nýbrž o mzdy a úvěry, ze kterých se Rusové nikdy předtím netěšili. A dokud ceny ropy rostly rychleji než ruské mzdy, mohli lidé u moci stále inkasovat značnou část zisků.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/DVg2wzo/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.