0

Informační stát

MOSKVA – Nová americká administrativa Baracka Obamy má v plánu napodobit většinu dnešních velkých korporací a zřídit funkci hlavního technologického experta. Měly by mít někoho takového i jiné země?

Domnívám se, že většina zemí by neměla otrocky napodobovat Spojené státy a místo toho zřídit funkci hlavního informačního experta (CIO) – člověka, který o informacích nepřemýšlí jen jako o prostředku ke zvýšení efektivity, ale i jako o hybateli změn. Volný tok informací omezuje moc oficiálních míst a dává jednotlivcům sílu, aby jednali sami za sebe. Je to podstata volného trhu a měla by to být i podstata svobodné demokracie. Lidé by měli vědět, co jejich představitelé dělají, kolik stojí politika jejich vlády, kdo ji platí a kdo z ní má prospěch.

Vládní CIO by pochopitelně nemohl dosáhnout všech těchto věcí sám. Mohl by je však podnítit všude tam, kde se využívají informace, a všude tam, kde jsou tyto informace skryté.

CIO by neměl politickou pravomoc jako takovou, ale ve vládě by měl mít vysoké postavení – v ideálním případě s malou byrokratickou zátěží. Neměl by vlastní úřad a nesoupeřil by o moc či o rozsah působnosti s dalšími vysoce postavenými činiteli – pouze by v každém vhodném okamžiku připomínal prezidentovi nebo dalším lidem, jakou roli hrají informace.