0

Nepostradatelná OSN

Zářijový summit Organizace spojených národů u příležitosti jejího šedesátého výročí zrcadlil v mnoha oblastech, kde mezinárodní společenství musí spolupracovat, její silné stránky a význam. Avšak summit bohužel odhalil i slabiny a meze OSN.

Založena na konci druhé světové války s cílem zabránit další podobné katastrofě, OSN během let svůj mandát rozšířila daleko za hranice udržování míru, ač už to je velmi důležité. Kupříkladu Rozvojové cíle tisíciletí, přijaté před pěti lety na Summitu tisíciletí OSN, oznámily předsevzetí mezinárodního společenství omezit bídu ve všech jejích projevech a stanovily konkrétní cíle, jichž má být dosaženo do roku 2015.

Najít politický konsenzus v takto komplikovaných záležitostech není nikdy snadné, vzhledem k rozmanitosti zájmů, jež je třeba zohlednit. Úspěch vyžaduje diplomacii a trpělivost a poslední summit OSN byl dalším krokem na cestě k vytvoření společenství národů zodpovědných za blahobyt všech.

Ovšemže, pokus nového amerického velvyslance při OSN Johna Boltona zanést na poslední chvíli stovky změn do závěrečné deklarace summitu zapříčinil – zřejmě záměrně –, že dohoda není tak komplexní a silná, jak se doufalo. Bolton dokonce chtěl vyškrtat všechny odkazy k Rozvojovým cílům tisíciletí.