MMF jako globální finanční kotva

Dnešní pozdvižení na finančním trhu odhalilo slabiny současné globální finanční soustavy, z nichž mnohé sice byly známé, ale nijak se neřešily. Tato nečinnost je odrazem rostoucí složitosti a vazeb finanční soustavy a neexistence účinného ukotvení finanční stability. Obnova důvěry ve finanční trh se musela spolehnout na injekce likvidity ze strany hlavních centrálních bank. Byť se zdá, že opatření bylo úspěšné, zůstávají otázky, zda bylo možné chaosu předejít a jeho důsledky zmírnit.

MMF může v tomto ohledu sehrát významnou úlohu díky své ryze globální perspektivě zahrnující vyspělé i vyspívající a rozvojové ekonomiky, jež se do globální finanční soustavy čím dál větší měrou integrují. MMF se navíc nezaměřuje na finanční trhy per se , ale disponuje jedinečnou odbornou znalostí vazeb mezi reálnou a finanční ekonomikou. Konečně platí, že perspektiva MMF je univerzální, s dobrým výhledem na sektory a trhy.

Fond svého jedinečného postavení dosud plně nevyužil, neboť je často pasivní, co se týče oslovování ostatních, vysílání jasných poselství a udílení doporučení svým členům. Současné pozdvižení na finančním trhu však poukázalo na existenci mezer v regulaci a dohledu a na špatně chápané mezinárodní vazby, jež vyžadují globální reakci.

https://prosyn.org/ndiiO57cs