gorby_Leonid FaerbergSOPA ImagesLightRocket via Getty Images_moscowuniversity Leonid Faerberg/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Srpnové idy

MOSKVA: Pro většinu Rusů je srpen měsícem dač. Srpen je ale v Rusku stále častěji také měsícem změn ve státě. Takovým měsícem byl srpen roku 1991, kdy došlo k pokusu o puč proti mé vládě. Byl to nezdařený pokus, ale Rusko nenávratně změnil. Letos se v srpnu rovněž (poněkud tišeji) zabýváme přezkoumáváním výkonné moci v Rusku a také pokračující snahou napravit mnohé chyby, jichž se dopustila vláda prezidenta Jelcina po srpnu roku 1991.
https://prosyn.org/cPxtMY7cs