Globalizace a stáří

Aktivistům proti globalizaci se nelíbí, že bohatí dále bohatnou. To je v mnoha ohledech pravda. Ale bohaté země také stárnou. Toto stárnutí nejbohatších zemí světa se citelně odrazí nejen na tamních společnostech, ale i na chudých zemích.

Podle OSN žije dnes na naší planetě 6,3 miliardy lidí. Do poloviny století počet obyvatel dosáhne 9,3 miliard. Předpokládá se, že počet lidí starších 60 let se do roku 2050 zvýší z dnešních 629 milionů na téměř dvě miliardy. Kromě toho stárne i dnešní populace seniorů. Věková skupina nad 80 let představuje nejrychleji stárnoucí segment populace; její podíl na obyvatelstvu starším 60 let se do roku 2050 zvýší z dnešních 12 na 19 procent.

Stárnutí světa je přirozeným důsledkem klesající porodnosti a stoupající průměrné délky života. Zatímco propad porodnosti je globální, její rychlost se v různých zemích liší. Bohaté země v Evropě, severní Americe a východní Asii mají výrazně vyšší podíl starších lidí než země rozvojové. Snížení porodnosti v bohatých částech světa má už dnes v celé řadě zemí za následek téměř nulový populační růst.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/0BwDPlm/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.