Globální ekonomika tužby

Nakolik by se měly rozvinuté země znepokojovat nad outsourcingem výrobních kapacit do Číny nebo vývoje softwaru do Indie? Obava ze ztráty pracovních míst ve prospěch zemí s nízkou úrovní mezd hraje na populistickou strunu, ale nebere v úvahu jednu klíčovou okolnost: prosperita rozvinutých zemí závisí zejména na podnikatelském duchu.

Žádná ekonomika totiž nemůže donekonečna zvyšovat životní úroveň prostřednictvím inovací, které zefektivňují výrobu již existujícího zboží. Z krátkodobého hlediska redukuje zvýšení efektivity náklady na určité zboží nebo službu, takže jí lidé spotřebovávají více. Nakonec však spotřebitelé odmítnou kupovat ještě více téhož zboží či služby, i když jeho cena nadále klesá. Jakmile k tomu dojde, neobejde se již další zvýšení efektivity bez propouštění zaměstnanců.

Systém pak udržuje v chodu tvorba a uspokojování nových tužeb spotřebitelů, jež absorbuje pracovní a kupní sílu uvolněnou díky stále efektivnějšímu uspokojování tužeb starých. Na druhém konci tohoto procesu pokračují výrobci uspokojující staré tužby v ekonomizaci, neboť vedou konkurenční boj o zaměstnance a spotřebitele s výrobci uspokojujícími tužby nové.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/y4fVN6O/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.