Globální ekonomika tužby

Nakolik by se měly rozvinuté země znepokojovat nad outsourcingem výrobních kapacit do Číny nebo vývoje softwaru do Indie? Obava ze ztráty pracovních míst ve prospěch zemí s nízkou úrovní mezd hraje na populistickou strunu, ale nebere v úvahu jednu klíčovou okolnost: prosperita rozvinutých zemí závisí zejména na podnikatelském duchu.

Žádná ekonomika totiž nemůže donekonečna zvyšovat životní úroveň prostřednictvím inovací, které zefektivňují výrobu již existujícího zboží. Z krátkodobého hlediska redukuje zvýšení efektivity náklady na určité zboží nebo službu, takže jí lidé spotřebovávají více. Nakonec však spotřebitelé odmítnou kupovat ještě více téhož zboží či služby, i když jeho cena nadále klesá. Jakmile k tomu dojde, neobejde se již další zvýšení efektivity bez propouštění zaměstnanců.

Systém pak udržuje v chodu tvorba a uspokojování nových tužeb spotřebitelů, jež absorbuje pracovní a kupní sílu uvolněnou díky stále efektivnějšímu uspokojování tužeb starých. Na druhém konci tohoto procesu pokračují výrobci uspokojující staré tužby v ekonomizaci, neboť vedou konkurenční boj o zaměstnance a spotřebitele s výrobci uspokojujícími tužby nové.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/y4fVN6O/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.