0

článek do evropského tisku

a vnější vztahy GAERC v Lucemburku 15. června

Václav Havel

PRAHA— Jedním ze základních východisek evropské politické architektury je přesvědčení o všeobecné platnosti rovných, všeobecných a nezcizitelných lidských práv, práv člověka na svobodný život a na ochranu jeho důstojnosti. Tato humanistická idea se stala základem naší evropské duchovní a politické identity a je tudíž obsažena i v zakládacích dokumentech Evropské unie. Neznamená to, že by Evropská unie mohla a chtěla ve jménu svých hodnot znovu dobývat ostatní svět, vnucovat mu svá pravidla a svoji kulturu. Vyjadřuje tím však své odhodlání neustupovat a neopouštět základy evropské civilizace a evropského sjednocování, k nimž patří i důraz na univerzalitu lidských práv a svobod.

Míst, kde jsou lidská práva a občanské svobody stále pošlapávány, je mnoho: Severní Korea, Írán, Barma, Tibet, Zimbabwe a další. V pondělí zasedne Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy GAERC a bude mimo jiné znovu projednávat vztahy Evropské unie a Kuby. Kubánská vláda přes opakované urgence neudělala nic z toho, k čemu ji Unie po dlouhá léta vyzývá, aby především propustila­ všechny politické vězně a zastavila pronásledování nezávislé občanské společnosti a opozice. V kubánských věznicích jsou stále vězni svědomí a kubánská vláda požadavky na celospolečenský dialog nadále kriminalizuje.