2

Budoucnost moci

CAMBRIDGE – Celosvětová vláda je v jedenadvacátém století nepravděpodobná, ale různé stupně globálního řízení už existují. Svět má stovky úmluv, institucí a režimů k řízení mezistátního jednání, mimo jiné v oblasti telekomunikací, civilního letectví, odkládání odpadů do moří, obchodu, a dokonce šíření jaderných zbraní.

Takové instituce jsou ale zřídka soběstačné. Stále vyžadují vůdčí sílu velmocí. Zda se mocnosti současného století této úlohy řádně zhostí, se teprve uvidí.

Jak bude mohutnět moc Číny a Indie, jakým způsobem se změní jejich chování? Paradoxem pro ty, kdo očekávají, že svět v polovině století bude mít tři póly v USA, Číně a Indii, je fakt, že všechny tři státy – světově nejlidnatější – patří k těm, které si svou suverenitu střeží nejbedlivěji.

Někteří lidé jsou přesvědčeni, že současné globální instituce jsou dostatečně otevřené a přizpůsobivé na to, aby si Čína uvědomila, že její vlastní zájmy žádají, aby se stala tím, co prezident Světové banky Robert Zoellick kdysi nazval „odpovědným podílníkem“. Jiní mají za to, že jak poroste moc Číny, země bude chtít prosadit svou a vytvořit vlastní soustavu mezinárodních institucí.