De valstrikken bij de beëindiging van het huidige Fed-beleid

MUMBAI – De aanhoudende zwakte van de Amerikaanse economie – waar het afbouwen van de schulden in de particuliere en de publieke sector langzaam voortgang vindt – heeft geleid tot een hardnekkig hoge werkloosheid en een ondermaatse groei. De gevolgen van het bezuinigingsbeleid – een scherpe stijging van de belastingen en een scherpe daling van de overheidsuitgaven sinds het begin van dit jaar – ondermijnen de economische prestaties zelfs nog meer.

De recente cijfers hebben de suggesties van sommige functionarissen van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, dat de Fed een einde zou kunnen maken aan de derde (en in principe oneindige) ronde van kwantitatieve versoepeling, effectief het zwijgen opgelegd. Gezien de trage groei, de hoge werkloosheid (die alleen maar is afgenomen omdat ontmoedigde werknemers de beroepsbevolking de rug toekeren) en een inflatie die ruim beneden de doelstelling van de Fed blijft, is dit niet de juiste tijd om de liquiditeit te gaan inperken.

Het probleem is dat de liquiditeitsinjecties van de Fed niet leiden tot ruimere middelen voor de reële economie, maar vooral het nemen van risico's op de financiële markten bevorderen. De uitgifte van riskante 'junk bonds,' met soepele voorwaarden en buitensporig lage rentepercentages, vertoont een opgaande lijn; de aandelenmarkten bereiken nieuwe records, ondanks de groeivertraging; en het geld stroomt naar de beter renderende opkomende markten.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/VRwBoBW/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.