Odvěké schizma

Nejsvětější dny křesťanství s sebou vždy přinášejí nové spory mezi římským katolicismem a ruskou ortodoxií, mezi prvním Římem a třetím Římem. Tyto Velikonoce nejsou téměř v ničem odlišné. Nové je letos to, že bouře, jež v těchto dnech zuří, se snesla z čistého nebe.

Loni ruský patriarcha Aleksej požehnal moskevské návštěvě dívčího katolického sboru z kláštera sv. Danilova. Nedlouho poté došlo k čemusi dalece významnějšímu: patriarcha zvedl úroveň zastoupení pravoslavné církve při ekumenické bohoslužbě, svolané papežem Janem Pavlem II. na 24. ledna do Assisi. Po ní měl do Moskvy zavítat vysoký vatikánský duchovní - předseda Pontifikální rady pro šíření křesťanské jednoty kardinál Walter Kasper, který v loňském roce významně pomáhal při organizaci papežské cesty na Ukrajinu, do Kazachstánu a Arménie. Pozvání pro papeže k návštěvě Moskvy (dávný sen Jana Pavla II.) se zdálo nadosah.

Slibně se rozvíjející důvěra byla zmařena, když Vatikán oznámil svůj plán na reorganizaci katolických struktur v zahraničí, včetně Ruska. V Moskvě měla být vytvořena římskokatolická arcidiecéze v čele s kardinálem nebo arcibiskupem. Ze čtyř dalších apoštolských obvodů se měly stát diecéze. Podle tiskového mluvčího Vatikánu, dr. Joaquína Navarro-Vallse měly tyto změny ,,dát katolickým věřícím větší možnosti".

https://prosyn.org/IGMdhfwcs