8

De valse belofte van een begroting voor de eurozone

BRUSSEL – Een belangrijke vraag dringt zich op aan de vier voorzitters van de voornaamste Europese instellingen (de Europese Commissie, de Europese Raad, de Europese Centrale Bank en de Eurogroep) nu zij bezig zijn met de voorbereiding van hun rapport over de hervorming van de gemeenschappelijke munt: heeft de eurozone een eigen begroting nodig?

Zij worden geconfronteerd met het argument dat de Amerikaanse monetaire unie veel beter functioneert dan de eurozone, omdat er een grote federale begroting is ter neutralisering van de invloed van asymmetrische schokken – dwz, schokken voor individuele staten. Beweerd wordt dat de eurozone een eigen begroting moet hebben om haar lidstaten een soortgelijke automatische bescherming te bieden.

Dit argument geeft echter een verkeerd beeld van de Amerikaanse ervaringen.

Het is waar dat in de Verenigde Staten, net als in de meeste bestaande federale staten, de federale begroting de inkomsten herverdeelt over de diverse regio's, waardoor in ieder geval een deel van de interregionale inkomensverschillen wordt gecompenseerd. Maar terwijl dit in veel gevallen is gedocumenteerd, is de conclusie dat herverdelen hetzelfde zou zijn als het absorberen van schokken onjuist.