Kosovský katalyzátor EU

Po vyhlášení nezávislosti Kosova se stabilita na západním Balkáně vrátila do evropské agendy. Nebude-li totiž Evropská unie jednat rychle, mohl by celý region sklouznout zpět, což by mělo strašlivé sociální, ekonomické i bezpečnostní důsledky. EU potřebuje celkový regionální přístup zaměřený na zbývající kroky, které dovedou každou zemi ke členství.

Západní Balkán – tento termín se používá teprve od roku 1999 – zahrnuje Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Černou Horu, Srbsko a Kosovo, tedy státy, v nichž žije celkem asi 22 milionů obyvatel. Hospodářský vývoj v regionu je slibný: téměř všechny ekonomiky zaznamenávají vysoký růst tažený rostoucím průmyslovým výkonem a exportem. Vnitřní investice setrvale stoupají, neboť podnikatelská sféra zřejmě věří, že zbývající politické a bezpečnostní problémy – možné negativní důsledky vyhlášení nezávislosti Kosova a malátnost Bosny – budou překonány, a to spíš dříve než později.

Při opětovném navazování a zlepšování vztahů v regionu již bylo vykonáno mnoho práce. Evropskou unií vedený Pakt stability pro jihovýchodní Evropu od roku 1999, poprvé od rozpadu Jugoslávie, úspěšně stimuluje regionální přeshraniční spolupráci. Prospěch z toho mají energetika, dopravní infrastruktura – silnice, železnice a vodní cesty – a také prevence zločinnosti. Pakt stability byl nyní svěřen místní kontrole a znovu se vynořil v podobě Rady regionální spolupráce se sídlem v Sarajevu, která je připravena rozvíjet pro své členy regionální a multilaterální standardy.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/G4ZoNvS/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.