0

EU, nebo vánoční prasátko

,,Musíme zajistit, aby prase - živočich, bez něhož si my jako rumunský národ nemůžeme dovolit žít - nebylo vyhlazeno!" Takto před několika týdny panicky křičel jistý socialistický poslanec v rumunském parlamentu. ,,Do jednoho roku bude vybito 4,5 milionů prasat, ale kuřata přesto vstoupí do Evropské unie dříve než my," hlaholil zase prezident rumunské Asociace chovatelů prasat.

V souvislosti s přípravou Rumunska na jednání o vstupu do EU narůstají po celé zemi obavy z blížící se vepřové genocidy. Je totiž faktem, že většina prasat se zde v Rumunsku chová a zabíjí způsobem, který nesplňuje normy EU, a nikdo není připraven investovat potřebné peníze do pozvednutí našich vepřínů na unijní úroveň. Dopustíme však, aby naše milované prasátko ohrozilo náš nejvyšší národní zájem?

Rumunsko má ukončit přístupová jednání s EU v roce 2004. Samozřejmě máme spousty problémů, které si unie přeje vidět vyřešené: rozbujelou korupci, slabou veřejnou správu, justiční systém, který je výsměchem nestrannosti, ekonomiku, již Evropská komise i přes určitý pokrok prozatím neoznačila za ,,fungující trh". Největší bolest hlavy však Bukurešti i Bruselu způsobuje zemědělství a především pak ,,rumunské prasátko".

Ačkoliv Rumunsko leží pouhých několik set kilometrů od členských zemí EU, v oblasti zemědělství je pozadu o několik staletí. Přibližně 40% obyvatel žije na venkově a 80% půdy je rozděleno do malých pozemků.