0

Ekologické terorizování nové Evropy

RIGA – Místo aby Evropská komise pomáhala všem členským zemím EU plnit jejich vlastní cíle dané kjótským protokolem, přesouvá zátěž, jež by měla být společná, na své nejnovější členy, kteří jsou již dnes ekologicky nejefektivnějšími státy Evropské unie. Komise přitom odměňuje neefektivitu a snižuje účinnost svých závazků zlepšit životní prostředí.

Rozhodnutí komise o lotyšském Národním alokačním plánu (NAP) pro roky 2008-2012 ponechalo Lotyšku jen 55% emisí CO2, o něž tato země žádala. Podobně i Estonsko a Litva obdržely pouze 52-53% požadovaných kvót. Významné škrty postihly rovněž další nové členy EU, což přimělo Polsko, Českou republiku, Slovensko a také Lotyšsko, aby rozhodnutí právně zpochybnily. Téměř všechny staré členské země EU přitom obdržely více než 90% požadovaných kvót.

Co se tady děje?

Přístup komise je pomýlený. Podle jejích vlastních informací je cílem Evropského systému obchodování s emisemi (EU-ETS) pomoci státům splnit „kjótské“ cíle pro rok 2010 s využitím tržních nástrojů, které budou stimulovat firmy ke snížení emisí CO2. Kvóty by měly být logicky vázány na pokrok dané země při plnění kjótského protokolu.