Dva pilíře ECB jsou jádrem úspěchu

V říjnu 1998, těsně před zahájením Evropské měnové unie, přijala Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) měnověpolitickou strategii orientovanou na stabilitu. Tato strategie sestává ze tří elementů. Zaprvé a především obsahuje jasný závazek sledovat primární cíl ECB, jímž je zabezpečování stability cen. Cenová stabilita byla definována jako nárůst hladiny cen o méně než dvě procenta ročně ve střednědobé lhůtě.

Další dva elementy, které se brzy proslavily pod označením „dva pilíře,“ slouží jako prostředek k určování rizik ohrožujících dosažení cíle stability cen . Pilíř měnové analýzy zahrnuje všechny informace pocházející z rozličných měnových a úvěrových agregátů a slouží ke stanovování rizik pro cenovou stabilitu ve středně- až dlouhodobém výhledu . Pilíř ekonomické analýzy se zakládá na širokém souboru domácích i mezinárodních hospodářských ukazatelů z reálných i finančních sektorů (mzdy, dovozní ceny, úroky, měnové kurzy atd.). Přestavuje bázi pro posuzování vývoje cen v krátko- až střednědobém výhledu .

Tento přístup opřený o dva pilíře vytváří rámec pro křížovou kontrolu údajů z krátkodobé ekonomické analýzy s výstupy z dlouhodobé měnové analýzy k získávání pevně ukotveného přehledu o rizicích pro cenovou stabilitu.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/IZLm7ia/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.