0

Demokratizace pomoci

Celosvětový proud účasti a finanční pomoci v reakci na přílivovou vlnu cunami v Indickém oceánu přinesl utrápenému světu jistou naději. Tváří v tvář nezměrné tragédii otevřely dělnické rodiny po celém světě své peněženky ve prospěch obětí katastrofy. Bývalý prezident USA Bill Clinton tuto reakci označil za „demokratizaci rozvojové pomoci“, v jejímž rámci jedinci neposkytují pomoc pouze prostřednictvím svých vlád, ale také skrze vlastní úsilí.

Ovšem ačkoliv během pohromy způsobené cunami zahynulo více než 200 tisíc lidí, totožný počet dětí zemře každý měsíc v Africe na malárii, což je pohroma, jíž říkám „tiché cunami“. Africké tiché malarické cunami je však možné z velké části odvrátit a korigovat.

Malárii lze z valné části potírat prevencí a s téměř 100% účinností ji lze léčit, a to pomocí dostupných a levných prostředků. Oběti malárie v Africe i v dalších částech světa jsou však obvykle příliš chudé na to, aby si mohly tyto život zachraňující prostředky zajistit. Globální úsilí, podobné reakci na asijské cunami, by tuto katastrofickou situaci mohlo změnit a zachránit víc než milion životů ročně.

Právě v tom spočívá hlavní poselství nové zprávy Projektu tisíciletí OSN, která byla v polovině ledna předložena generálnímu tajemníkovi OSN Kofimu Annanovi. Projekt, který v zastoupení generálního tajemníka řídím, představuje úsilí více než 250 vědců a rozvojových expertů, kteří se snaží najít praktické prostředky pro dosažení Rozvojových cílů tisíciletí, jež mají do roku 2015 omezit krajní chudobu, nemocnost a hladovění. Naše nová zpráva Investice do rozvoje s podtitulem Praktický plán pro splnění Rozvojových cílů tisíciletí (lze ji stáhnout na www.unmillenniumproject.org), prokazuje, že tyto cíle je možné splnit.