0

Mámení dluhu

WASHINGTON, DC – Druhé velké snížení amerických úrokových sazeb během čtrnácti dnů společně s ekonomickým stimulačním plánem, který sjednotil republikány a demokraty, dokládá, že tvůrci politik USA se horlivě snaží odvrátit recesi, která vypadá jako důsledek přibývajících případů neschopnosti splácet hypotéku a klesajících cen domů. Je tu ale hlubší problém, který se přehlíží: hospodářství USA se jako na pohon růstu spoléhá na inflaci cen aktiv a vzrůstající zadluženost.

V tom tkví nesmírný rozpor. Na jedné straně politická koncepce musí podněcovat bubliny aktiv, aby ekonomika rostla. Na druhé straně právě takové bubliny nevyhnutelně vyvolávají finanční krize, jakmile nakonec splasknou.

Jedná se o kontradikci s globálními dosahy. Mnohé země spoléhají ve věci růstu na americké spotřebitelské výdaje a na investice do outsourcingu s cílem tyto spotřebitele uspokojit. Je-li teď americká bublinová ekonomika na mizině, globální růst prudce zpomalí. Není zřejmé, zda jsou ostatní země ochotné či schopné vytvořit náhradní motory růstu.

Americké ekonomické rozpory jsou součástí nového hospodářského cyklu, který se vyvinul od roku 1980. Hospodářské cykly prezidentů Ronalda Reagana, George H.W. Bushe, Billa Clintona a George W. Bushe sdílí mnoho společných rysů a liší se od cyklů z doby před rokem 1980. Těmito společnými rysy jsou rozsáhlé obchodní deficity, úbytek pracovních míst ve výrobě, inflace cen aktiv, rostoucí poměr zadlužení vůči příjmu a odtržení mezd od růstu produktivity.