Mámení dluhu

WASHINGTON, DC – Druhé velké snížení amerických úrokových sazeb během čtrnácti dnů společně s ekonomickým stimulačním plánem, který sjednotil republikány a demokraty, dokládá, že tvůrci politik USA se horlivě snaží odvrátit recesi, která vypadá jako důsledek přibývajících případů neschopnosti splácet hypotéku a klesajících cen domů. Je tu ale hlubší problém, který se přehlíží: hospodářství USA se jako na pohon růstu spoléhá na inflaci cen aktiv a vzrůstající zadluženost.

V tom tkví nesmírný rozpor. Na jedné straně politická koncepce musí podněcovat bubliny aktiv, aby ekonomika rostla. Na druhé straně právě takové bubliny nevyhnutelně vyvolávají finanční krize, jakmile nakonec splasknou.

Jedná se o kontradikci s globálními dosahy. Mnohé země spoléhají ve věci růstu na americké spotřebitelské výdaje a na investice do outsourcingu s cílem tyto spotřebitele uspokojit. Je-li teď americká bublinová ekonomika na mizině, globální růst prudce zpomalí. Není zřejmé, zda jsou ostatní země ochotné či schopné vytvořit náhradní motory růstu.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/qkgdk9S/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.