0

Hlavolam vědeckých podvodů

Věda ani chování vědců nebyly nikdy dokonalé. Vzpomeňme korejského vědce Hwanga Wu-suka, jehož tvrzení, že získal kmenové buňky z lidských embryí, jež klonoval, se ukázalo být založené na smyšleném výzkumu. Hwang byl nyní propuštěn ze Soulské národní univerzity a šest z jeho spolupracovníků bylo zbaveno funkcí nebo jim byl snížen plat.

Hwang a jeho kolegové jsou stěží osamoceni. V reakci na opětovný výskyt skandálů, jež měly v posledních letech značnou publicitu a velice negativní dopady, mnohé univerzity a některé celé národní agentury pro financování výzkumu ustavují „komise pro institucionální kontrolu“, aby se vypořádaly s tím, co vešlo ve známost jako „vědecká etika“.

Jsou však takové komise nezbytné? Pokud ano, v jakém duchu by měly konat svou práci?

Od umělců po vědce, všichni duševně pracující jsou zaujati přiznáváním a získáváním uznání. Najímání, kariérní růst i odměňování akademiků se čím dál větší měrou zakládá na „citačním ohlasu“ – jde o to, kolikrát je dané osobě přiznán kredit v odbornou veřejností uznaných publikacích. I když je něčí dílo kritizováno, je třeba ho řádně uvést.