0

Nadcházející věk finanční automatizace

PRINCETON – Veřejná debata, zejména během hospodářských krizí, se soustřeďuje na statistiky růstu, které se staly jakousi stupnicí horečky na teploměru. Odečtené hodnoty jsou ale nespolehlivé a neustále se mění, což statistiky pobízí k úvahám o jiných způsobech měření velice rozmanitých plodů ekonomiky. Konkrétně teď nově revidovaná data zpochybnila ekonomický záběr a úlohu finančních služeb.

Koncem července americký Úřad ekonomických analýz zveřejnil revidované údaje o americkém HDP, které se vracejí až do roku 1929. Hlavním důsledkem byla demonstrace toho, že HDP kolísá víc, než se dřív předpokládalo.

V příznivých fázích ekonomika rostla rychleji a během poklesů se propadala strměji. Roční tempo růstu v letech 1997 až 2008 nebylo 2,7 %, nýbrž 2,8 %. V roce 2008 se zase toto číslo propadlo na 0,4 %, nikoli na 1,1 %, jak se dříve předpokládalo. Zhroucení HDP v prvním čtvrtletí roku 2009 bylo také výraznější, než se dříve myslelo.

Zajímavější než relativně malé korekce temp růstu, k nimž ve výsledku došlo, je logika, o niž se tyto změny opírají. Jedním klíčovým záměrem bylo zajistit poctivější účetnictví. Konkrétně se jinak přistupovalo k výdajům za finanční služby a vykázaly se transparentněji. V nové kalkulaci jsou například nižší zdravotnické výdaje, protože náklady, které lze přičíst pojištění a nikoli poskytování zdravotnických služeb, se teď vykazují jako výdaje za „finanční služby a pojištění“.