Proměňující se mapa moci na Středním východě

BERLÍN – Erupce arabských revolt koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 přivedla mocenské vztahy mezi zeměmi na Středním východě do stavu nestálosti, přičemž někteří na tom vydělali, zatímco jiní tratili. Avšak jelikož silné a slabé stránky většiny aktérů silně závisejí na okolnostech, regionální rovnováha moci je nadále silně proměnlivá.

Za současného rozložení této rovnováhy jedním z nevlivnějších aktérů regionu zůstává Egypt a úspěch či neúspěch jeho politické a ekonomické transformace bude mít vliv na vývoj v dalších arabských zemích. Egypt ale zatěžují domácí starosti, mimo jiné upadající hospodářství a bezpečnostní situace, v níž se k plnění policejních úkolů využívá armády.

Expanze měkké moci Egypta bude záviset na schopnosti jeho první demokraticky zvolené vlády, vedené prezidentem Muhammadem Mursím, učinit nesnadná rozhodnutí a zformovat domácí konsenzus. Úspěch při zřizování účinné veřejné správy by vytvořil vzor, jejž by se mnozí egyptští sousedé snažili alespoň zčásti napodobit.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/S6D7reecs