Bushovská represe

Jak si administrativu prezidenta George W. Bushe zapamatují dějiny? Po pěti letech Bushe v úřadu a s dalšími třemi před ním, jsou už některé odpovědi zřejmé. Jiné se postupně rýsují. Do této druhé kategorie patří sílící zteč na občanské svobody ve Spojených státech, která je v současnosti srovnatelná s obdobným útokem, jenž před třiceti lety vedla administrativa Richarda Nixona.

Samozřejmě, bylo jisté, že občanské svobody v důsledku teroristických útoků z 11. září 2001 utrpí. Ohrožení národní bezpečnosti, ať skutečné, či domnělé, v amerických dějinách vždy vedlo k zásahům do práv občanů a v mnohem větším rozsahu do práv přistěhovalců a dalších podezřelých z jednání ve prospěch znepřátelených sil.

Ve dvacátém století bylo potlačování občanských svobod obzvlášť silné během čtyř období. Účast USA v první světové válce a anarchistické pumové atentáty po válce vedly v letech 1917 až 1919 k bezmála dvěma tisícům trestních řízení, hromadnému zatýkání cizinců a sumárnímu vyhošťování. Za druhé světové války došlo po japonském útoku na USA k internaci více než 120 tisíc Američanů japonského původu z důvodu příslušnosti k rase, z nichž mnozí se narodili v USA.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/9XPy1HQ/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.