0

Problémy obchodu s biopalivy

U veřejnosti i politiků oprávněně sílí obavy z klimatických změn a jejich důsledků. Boj s klimatickými změnami je enormním a vskutku globálním problémem, který vyžaduje akci na místní, národní i mezinárodní úrovni. Musíme se do něj pustit efektivně a zároveň naléhavě.
Klíčovou součástí plnění našich klimatických cílů je minimalizace škodlivých účinků dopravy na životní prostředí. Takzvaná „biopaliva“, jako jsou bioetanol a biodiesel, stejně jako vývoj další generace biopaliv musí hrát v tomto procesu roli. Koneckonců každý litr benzinu nahrazený biopalivem prospívá životnímu prostředí.


Mnoho zemí po celém světě je producenty biopaliv nebo se jimi stává. Globální produkce rapidně stoupá. Například celosvětová produkce bioetanolu se v letech 2000 až 2004 zdvojnásobila. Další zdvojnásobení se očekává do roku 2010.

S rostoucím objemem výroby biopaliv musí politici zajistit, aby byly celosvětové zásoby efektivně a hladce alokovány mezi země, které je produkují a spotřebovávají. Volné a otevřené podmínky pro mezinárodní obchod jsou nejúčinnějším způsobem, jak globální zdroje alokovat, neboť tento způsob plně využívá komparativních výhod jednotlivých zemí. Tento princip platí také pro vznikající trh s biopalivy.
Dnes je však obchod s biopalivy omezený. Podle Konference o obchodu a rozvoji Organizace spojených národů představoval globální obchod s bioetanolem v roce 2004 necelých 10% celosvětové produkce, což svědčí o velkém nevyužitém potenciálu obchodu. Část vysvětlení lze bezpochyby nalézt v přítomnosti značných obchodních bariér.

Na biopaliva a suroviny pro jejich výrobu jsou například často uvalována vysoká cla – ta v některých případech dosahují až 55% ceny bioetanolu. K podněcování domácí produkce se navíc často využívá dotací. Daňové pobídky pak mají stimulovat spotřebu, stejně jako požadavek povinného mísení. Kromě toho se uplatňují odlišné standardy a podmínky pro certifikaci.
Mnohá z těchto opatření se sice zavádějí z legitimních důvodů ekologické politiky, avšak i tak představují pro obchod s biopalivy problém. Jako první krok směrem k odbourání zbytečných bariér musíme prohloubit naše chápání dopadů těchto opatření na obchod s biopalivy, abychom podpořili jejich výrobu a spotřebu.