1

Protidrogový bůh, který selhal

Rusové a Ukrajinci se opět stávají oběťmi utopického snu. Od konce komunistické éry v roce 1991 tyto země (a další) zažily dramatický nárůst zneužívání nedovolených drog. Jejich reakcí byly drakonické politiky, které zrcadlí zjednodušující poselství o společnosti bez drog, jež zastávají úmluvy OSN o drogách a instituce, které usilují o jejich prosazování. Dnes tyto politiky přispívají k explozi infekce HIV v převážné části rozvojového světa.

Úmluvy OSN, které řídí globální drogovou politiku, nereflektují nic z posledních zjištění o zneužívání drog a závislosti. Většina konvencí OSN o drogách byla skutečně schválena dlouho před příchodem HIV/AIDS - nemoci, jejímuž šíření v bývalém Sovětském svazu a v mnohých oblastech Asie napomáhá injekční užívání drog.

Pohleďme na Rusko a Ukrajinu, kde je tempo šíření infekce HIV nejvyšší na světě. Počet HIV pozitivních se za posledních pět let v Rusku a na Ukrajině zvýšil více než osmnáctinásobně. Odhaduje se, že nemocí trpí až 1,5 milionu Rusů a 400 tisíc Ukrajinců. Přinejmenším v 85% se infekce připisuje nitrožilnímu používání drog.

Ruská i ukrajinská vláda v pomýlené snaze vyhovět úmluvám OSN o drogách přidělují většinu svých zdrojů vztahujících se k drogové problematice na prosazování práva. Jednotliví uživatelé trpí policejní šikanou a jsou zaháněni od nezbytných zdravotnických a ošetřovatelských služeb. A zatím příliv drog pokračuje v neztenčené míře.