0

Americké zrcadlo

Co přinese příští rok světovému hospodářství? Co čeká produkci v rozvojovém světě a co v průmyslovém jádru? Ostatně, odvažujeme se stále ještě udržovat toto rozlišení? Vždyť většina bohatých zemí vstoupila do postindustriálního věku a v rozvojových zemích dnes v ,,průmyslu" pracuje stejný podíl populace jako v bohatých zemích - nebo tomu tak brzy bude.

Ve Spojených státech byly zažehnány obavy, živé před devíti měsíci, že by americká ekonomika mohla podlehnout deflaci. Přetrvává ovšem pocit zmaření ohromné příležitosti.

Od chvíle, kdy George W. Bush nastoupil do úřadu, americký reálný HDP rostl v průměru o 2,3% ročně, což je tempo, které by v dobách, kdy byl prezidentem otec George W. Bushe nebo Ronald Reagan, bylo přijato jako běžné a uspokojivé, avšak dnes, po Clintonově konjunktuře, se jeví nepatřičně a mdle. Je vskutku zřejmé, že americké hospodářství mohlo růst mnohem rychleji.

Úřad statistiky práce USA oznámil pokles poměru zaměstnanosti k počtu obyvatel ze 64,4% v roce 2000 na dnešních 62,3% a dále pokles zaměstnanosti mimo zemědělství v tomto období ze 131,8 milionů na 130,2 milionů. Prudký běh revoluce informačních technologií se dostává do podloží hospodářského cyklu a žene růst americké produktivity dál stejně rychle jako vždy, či rychleji. Kdyby byl Federální rezervní systém průbojnější ve snižování úrokových sazeb nebo kdyby Bush a Kongres zavedli daňové škrty na podporu krátkodobé poptávky a zaměstnanosti, hospodářství USA by rostlo tempem, jaké tu už jeden a půl generace nebylo.