Paul Lachine

Technologie a nerovnost

CAMBRIDGE – Nelítostný pochod technologií a globalizace hrál až dosud výrazně ve prospěch vysoce kvalifikované pracovní síly a pomohl nastolit rekordně vysokou míru nerovnosti příjmů a bohatství ve světě. Bude mít koncovka podobu obnoveného třídního boje, kdy se k moci dostanou populistické vlády, které posunou hranice přerozdělování příjmů a začnou uplatňovat větší státní kontrolu nad ekonomickým životem?

Není pochyb o tom, že nerovnost příjmů je jednoznačně největší hrozbou pro sociální stabilitu ve světě, ať už to jsou Spojené státy, okraj Evropy nebo Čína. Přitom se však snadno zapomíná, že kdyby se nechaly volně působit tržní síly, možná by nakonec sehrály stabilizační roli. Jednoduše řečeno: čím vyšší bude prémie pro vysoce kvalifikované zaměstnance, tím silnější budou podněty k hledání způsobů, jak využívání jejich talentu ekonomizovat.

Svět šachu, se kterým jsem důvěrně obeznámený, jasně ilustruje, že inovace mohou mít v nadcházejících desetiletích výrazně odlišný dopad na relativní mzdy, než jaký měly v uplynulých třech desítkách let.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/tk84P9H/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.