16

Doba adaptace

ŽENEVA – Svět se potřebuje přestat ohlížet. Od ekonomické krize roku 2008 jsme promrhali příliš mnoho energie na snahu o návrat k dobám rychlé ekonomické expanze. Chybná domněnka, že výzvy pokrizové doby byly jen dočasné, vedla k takovým strategiím, které přinesly pouze nevýrazné oživení a zároveň minuly klíčové problémy jako vysokou nezaměstnanost a rostoucí nerovnost.

Pokrizová doba skončila a čeká nás „doba po pokrizové době.“ Je načase přijmout nový rámec realistických řešení, která budou prosazovat sdílenou prosperitu v rámci globální ekonomie dneška a zítřka.

V této nové éře bude ekonomický růst probíhat pomaleji – ale potenciálně udržitelněji – než v době před krizí. A technologická změna bude jeho hnací silou. Stejně jako industriální revoluce transformovala produktivní potenciál společnosti v devatenáctém a dvacátém století, tak nová vlna technologického pokroku přetváří ekonomiku a dokonce i společenskou dynamiku dneška. Rozdíl je, že dopad této revoluce bude ještě větší.

Jedním z mimořádných rysů této revoluce je rozsah a míra jejího průběhu. Industriální revoluce se děla poměrně pomalu, jako dlouhé vlny v oceánu – ačkoliv začala v 80. letech 18. století, její dopad nebyl pociťován až do 30. a 40. let století následujícího. Oproti tomu současná technologická revoluce zasahuje ekonomiku jako vlny tsunami, jen s malým varováním a nezadržitelnou silou.