Zkrocení „kobylek“ soukromého kapitálu

Všechny ozvuky finanční krize vyvolané špatnými hypotékami ve Spojených státech jsou sice stále ještě nejasné, ale mezi dopady, jež nebyly předvídány, už teď patří nezastavitelná poptávka po větší transparentnosti na finančních trzích a po lepší regulaci.

Jednou částí finančních trhů, která nepodléhá pravidlům transparentnosti a zveřejňování údajů, jež platí třeba pro banky a vzájemné fondy, jsou hedžové fondy a fondy soukromého kapitálu. Ač dříve relativně malé, nyní pět největších obchodů soukromého kapitálu (private equity) zahrnuje víc peněz než roční rozpočty Ruska a Indie. Aktiva v hedžových fondech a soukromých kapitálových firmách dnes činí 3 biliony dolarů a očekává se, že do konce roku 2010 dosáhnou 10 bilionů dolarů. Tyto fondy dnes silně závisejí na investicích penzijních fondů a na penězích vypůjčených od bank a z dalších nesoukromých zdrojů.

Ba tyto soukromé fondy odpovídají asi za dvě třetiny všech nových dluhů. Takže jestliže se vyvine problém týkající se dluhů, tak jako v případě americké hypoteční krize, je třeba si všímat podílu soukromých fondů na jeho vzniku. Ty jsou, stručně řečeno, zásadní potíží pro finanční stabilitu, a nebudou-li regulovány, se vší pravděpodobností přispějí k budoucím krizím.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/J2PMsLk/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.