S rozumem o euru

ŘÍM: Co týden, to nová krize eura. Tentokrát je pod palbou šéf Evropské centrální banky. Nehledě na důvody, jež stojí za tou či onou krizí, je nyní potřeba hovořit o osudu eura bez přídechu osudovosti. Především je třeba vyzdvihnout těchto pět momentů:

1. Evropa jedenácti zemí, jež spojuje společná měna euro, je mnohem uzavřenější ekonomický systém než jakákoli z těchto zemí samostatně. Většina obchodních a finančních aktivit jedenáctky se odehrává v rámci oblasti eura. Z pohledu výhod i nevýhod mají proto pohyby kurzu eura pro jakoukoli zemi eurojedenáctky dopad mnohem menší, než jaký mají pro tyto země dopad pohyby měn vně eurooblasti.

Eurooblast je jen o málo otevřenější vůči vnějším vlivům než Spojené státy americké. Například podíl exportu na HDP činí v eurooblasti přibližně 17 %, zatímco v USA je to 12 %. Průměrný Američan se příliš nestará o zahraniční hodnotu dolaru, přičemž pro Evropana je hodnota eura podle všeho otázkou života a smrti.

https://prosyn.org/t2yOU8Lcs