Právo nejslabšího

Nejlepší vláda je nejmenší vláda. Tak obvykle soudí liberálové. Především proto, že se bojíme, že jakmile si je vláda jista svou mocí, stačí jí často dost málo k tomu, aby se dopouštěla zvěrstev, která jsou tak typická pro naši moderní dobu.
https://prosyn.org/CHskpdncs