0

Stimuluj, jinak zemřeš

NEW YORK – V době, kdy se zelené výhonky hospodářského zotavení, které mnozí lidé letos na jaře vyhlíželi, zbarvily dohněda, vyvstává otázka, zda politika rychlého nastartování ekonomiky prostřednictvím mohutného fiskálního stimulu neselhala. Ukázalo se, že se keynesiánská ekonomie mýlí, když byla nyní vystavena zkoušce?

Tato otázka by měla smysl pouze v případě, že by keynesiánská ekonomie skutečně byla odzkoušena. Další dávka fiskálního stimulu je dnes opravdu zapotřebí. Pokud na ni nedojde, můžeme se těšit na ještě delší období, kdy bude ekonomika fungovat pod své možnosti a s vysokou nezaměstnaností.

Zdá se, že Obamova administrativa je z vysoké a stále stoupající nezaměstnanosti překvapená a zklamaná. Neměla by být. Toto vše se dalo předvídat. Skutečným měřítkem úspěšnosti stimulu není faktická míra nezaměstnanosti, nýbrž míra nezaměstnanosti v případě neposkytnutí stimulu. Obamova administrativa dávala vždy jasně najevo, že vytvoří zhruba o tři miliony pracovních míst více, než by jich vzniklo jinak . Problém je v tom, že šokový účinek finanční krize na ekonomiku byl tak zlý, že ani Obamův zdánlivě obrovský fiskální stimul nestačí.

Je tu však i další problém: ve Spojených státech měla být pouze asi čtvrtina z téměř osmisetmiliardového stimulu použita letos a jeho čerpání probíhá pomalu i v případě projektů připravených k okamžitému spuštění. Americké státy navíc čelí mohutnému výpadku příjmů, který přesahuje 200 miliard dolarů. Většina z nich se přitom potýká s ústavními zákony o povinně vyrovnaném rozpočtu, což znamená, že tyto státy dnes buďto zvyšují daně, anebo omezují výdaje – v obou případech jde o negativní stimul, jenž přinejmenším částečně vymazává pozitivní stimul federální vlády.