De vrede-voorspoed cyclus

NEW YORK – Op de 68e bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, die begon op 17 september, leggen wereldleiders de basis voor een ontwikkelingsagenda om te voldoen aan de ‘Millennium Development Goals’ (MDG’s) die verlopen in 2015. De hier op volgende ‘Sustainable Development Goals’ zullen gebaseerd worden op het begrip dat economische ontwikkeling de sleutel is tot het verbeteren van het menselijk welzijn en het veiligstellen van de rechten van de meest kwetsbare mensen. Maar om echte vooruitgang te boeken moeten beleidsmakers de factoren die ontwikkeling tegenhouden aanpakken, vooral geweld en strijd.

Volgens de Global Peace Index kost het indammen van geweld (inclusief interne en externe strijd, zowel als gewelddadige misdaad en moord) de wereld bijna 9,5 biljoen dollar, ofwel 11% van het mondiale bbp afgelopen jaar. Dat is 75 maal de hoeveelheid officiële ontwikkelingshulp in 2012, die 125,6 miljard dollar bedroeg, en bijna dubbel de waarde van ’s werelds jaarlijkse landbouwopbrengst (voor nog meer perspectief: de financiële crisis van 2008 zorgde er voor dat het jaarlijkse mondiale bbp met 0,6% daalde).

Dit betekent dat als de wereld haar geweld gerelateerde uitgaven zou terugbrengen met zo’n 50%, ze de schuld van de derde wereld (4,1 biljoen dollar) zou kunnen afbetalen, in genoeg geld zou kunnen voorzien voor het Europees Stabiliteitsmechanisme (900 miljard dollar) en het bedrag kunnen aanvullen dat er nog nodig is om de MDG’s te volbrengen (60 miljard dollar)

https://prosyn.org/2xiZkaXnl