Sokrates v Silicon Valley

LONDÝN – Pokud by byl Sokratův ovád v Silicon Valley, musel by pobodat spoustu líných koní. Obyvatelé této technopole jako by si vůbec nevšimli, že je vnější svět začal vnímat jinak, a to radikálně jinak. Na hlavní světové technologické centrum, které bylo kdysi všeobecně uctíváno jako pařeniště inovací, se stále více pohlíží s podezíravostí a záští.

Ano, Silicon Valley je stále předmětem obdivu jako zdroj invencí a tvořivé destrukce; současně však panuje všeobecný názor, že ztratilo svůj etický kompas. Vzhledem k šířícím se zprávám o laxním přístupu k soukromí dat, nemravnému pohrdání důstojností méně šťastných občanů a sílícímu pocitu, že technologické společnosti vnucují zbytku světa svou preferovanou politickou agendu, jsou nespokojenost a rozčarování stále silnější.

Při pohledu zvenčí vidí svět firmy, z nichž čiší vědomí, že mají na něco nezadatelné právo – projevují to například opovrhováním místními regulacemi, když expandují do měst po celém světě, od Berlína po Rio de Janeiro. Mají tak neskonalou víru v sílu svých znalostí a kvalifikace, že jsou přesvědčené, že právě ony dovedou svět na cestu k pravdě. Tato domýšlivá jistota není nijak nová – Spojené státy byly koneckonců založeny na misionářském zápalu –, avšak etická arogance nová je.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/D5gHBw5/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.