3

Japans nieuwe dageraad

DAVOS – Jarenlang noemden experts Japan het land van de ondergaande zon. Ze stelden dat groei onmogelijk zou zijn voor een economie zo volwassen als die van Japan. Ze zeiden dat onze staatsschuld onhoudbaar was. Ze wezen op onze vooronderstelde ziel van berusting als symptoom van een structurele krimp.

Maar nu zijn dit soort geluiden nog maar weinig te horen. De Japanse economie is van negatieve naar positieve groei verschoven en staat op het punt zich te bevrijden van chronische deflatie. Deze lente zullen de lonen hoger worden – een ontwikkeling die allang had moeten plaatshebben en die tot grotere consumptie zal leiden. Onze fiscale positie is ook langzaam maar zeker verbeterd en mijn regering ligt op koers om de overheidsfinanciën te consolideren.

En, omdat de economie is gekenterd, is het Japanse volk ook dynamischer en optimistischer geworden – een stemming die word gereflecteerd in het publieke enthousiasme over de keuze voor Tokyo als gastheer van de Olympische en Paralympische Spelen in 2020.

Het is dus geen schemer, maar een nieuwe dageraad die aanbreekt voor Japan. En dat komt doordat we het idee hebben overwonnen dat bepaalde hervormingen nooit doorgevoerd konden worden. Ik ben blijven volhouden dat ik bereid ben als een drilboor te werk te gaan, sterk genoeg om door het harde beton van gevestigde belangen heen te breken. En dat hebben we gedaan.