0

Jak zabezpečit bezpečnější svět

Zprávy komisí bývají obvykle k uzoufání nudné a zprávy komisí OSN patří k nejnudnějším. Nedávná zpráva Panelu na vysoké úrovni generálního tajemníka OSN o hrozbách, výzvách a změně však toto pravidlo porušila. Šestnáct politických lídrů a bývalých diplomatů zkombinovalo principy s politickým realismem a vytvořilo nejobsáhlejší návrhy na změnu od založení OSN v roce 1945.

Generální tajemník Kofi Annan má zprávu předložit v březnu. Pak bude na vládách, aby začaly jednat.

Mnoho prvních komentářů se zaměřuje na doporučení panelu rozšířit Radu bezpečnosti z 15 na 24 členů. Zpráva navrhuje dvě alternativy. Jedna by radu rozšířila o šest nových stálých členů – jako jsou Indie, Brazílie, Egypt, Jihoafrická republika, Japonsko a Německo – a o tři členy volené na dva roky. Druhá alternativa by vytvořila osm polostálých členů s obnovitelným čtyřletým funkčním obdobím a jednoho dodatečného člena voleného na období dvou let.

Oba návrhy by znamenaly úpravu Charty OSN, která vyžaduje podporu dvoutřetinové většiny ze 191 států včetně pěti států s právem veta v současné Radě bezpečnosti. Skeptici pochybují, zda je to uskutečnitelné.