Jak zabezpečit bezpečnější svět

Zprávy komisí bývají obvykle k uzoufání nudné a zprávy komisí OSN patří k nejnudnějším. Nedávná zpráva Panelu na vysoké úrovni generálního tajemníka OSN o hrozbách, výzvách a změně však toto pravidlo porušila. Šestnáct politických lídrů a bývalých diplomatů zkombinovalo principy s politickým realismem a vytvořilo nejobsáhlejší návrhy na změnu od založení OSN v roce 1945.

Generální tajemník Kofi Annan má zprávu předložit v březnu. Pak bude na vládách, aby začaly jednat.

Mnoho prvních komentářů se zaměřuje na doporučení panelu rozšířit Radu bezpečnosti z 15 na 24 členů. Zpráva navrhuje dvě alternativy. Jedna by radu rozšířila o šest nových stálých členů – jako jsou Indie, Brazílie, Egypt, Jihoafrická republika, Japonsko a Německo – a o tři členy volené na dva roky. Druhá alternativa by vytvořila osm polostálých členů s obnovitelným čtyřletým funkčním obdobím a jednoho dodatečného člena voleného na období dvou let.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/hMbWpSu/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.