0

Jak zachránit veřejného Sarkozyho

Od chvíle, kdy klíčové osobnosti veřejného života podepsaly v jednom francouzském časopise manifest, v němž kriticky poukázaly na nástrahy spojené s monarchistickým stylem vládnutí – aniž přitom zmínily prezidentovo jméno –, je politická atmosféra ve Francii napjatá. Rychlý ústup Nicolase Sarkozyho ze slávy nemá v dějinách „páté republiky“ obdoby. Jeho obliba prudce klesá a předpokládá se, že jeho strana, konzervativní UMP, dosáhne v obecních volbách v polovině března bídného výsledku.

Co stojí za kolapsem Sarkozyho popularity? Dokáže se z něj sebrat?

Tyto otázky jsou klíčové nejen pro Francii, poněvadž nás pouhých pět měsíců dělí od francouzského předsednictví Evropské unii, které by mělo být důležitým krokem při „znovunastartování“ Evropy.

Útoky na Sarkozyho jsou velmi osobní a soustřeďují se nejen na jeho výkony, ale i na jeho „podstatu“. Dokáže vdechnout Francii důstojnost a legitimitu? Dokáže proměnit intuice a projevy v konkrétní činy? Ztratil už kontakt s realitou, když ho tolik obklopují dvořané v podobě mediálních kurtizán?