0

Rusland blijft thuis

MADRID – Slechts drie dagen vóór zijn terugkeer naar het Kremlin, als president van Rusland, had Vladimir Poetin achter de gesloten deuren van zijn residentie in Novo-Ogaryovo, buiten Moskou, een ontmoeting met de Amerikaanse Nationale Veiligheidsadviseur Tom Donilon. Die was daar om te berichten over het hernieuwde voornemen van president Barack Obama om de samenwerking met Rusland te versterken. Maar Donilon moest met lege handen naar huis terug: Poetin zal de G8-top van 18 en 19 mei in Camp David niet bijwonen, noch de NAVO-top van 20 en 21 mei in Chicago, ondanks de inspanningen van Obama om Rusland tegemoet te komen door de G8-top uit Chicago weg te halen.

Als gevolg hiervan is de eerste ontmoeting tussen Obama en Poetin na de herverkiezing van laatstgenoemde als president van Rusland uitgesteld tot de G20-top in Los Cabos, Mexico, die op het programma staat voor 18 en 19 juni. Dit uitstel heeft tot veel speculaties geleid.

Sommigen voeren als oorzaak van de afwezigheid van Poetin de recente spanningen tussen Rusland en de Verenigde Staten aan, die voortvloeien uit het steeds hardere optreden van Poetin tegen de protesten van zijn opponenten thuis. Anderen zinspelen erop dat de afstandelijkheid van Poetin het gevolg is van interne twisten binnen het Kremlin.

Wat er ook achter het gedrag van Poetin schuil mag gaan, de twee topconferenties van deze maand zullen de betrekkingen tussen de twee landen aanzienlijk beïnvloeden, gezien de mondiale veiligheidsvraagstukken die door de G8 zullen worden behandeld en de noodzaak om de deelname van Rusland aan het raketschild van de NAVO te bewerkstelligen.