fedyk6_ROMAN PILIPEYAFP via Getty Images_ukraine economy ROMAN PILIPEY/AFP via Getty Images

Nei, Russland er ikke på vei til å vinne

BERKELEY – Det har gått mer enn to år siden Russland gikk til fullskala krig mot Ukraina. Russland angriper fortsatt ukrainsk industri og infrastruktur. Og Ukraina viser fortsatt styrke og utholdenhet i møte med massiv militærmakt og omfattende ødeleggelser, ikke minst av økonomien. I løpet av 2022 falt Ukrainas BNP med rundt 30 %, og inflasjonen steg kraftig – fra 10 % til 26,6 %. Mer enn ti millioner ukrainere ble drevet på flukt, og arbeidsledigheten økte til 24,5 %. Og den ukrainske sentralbanken devaluerte valutaen fra 29 til 36,57 hryvnja per amerikanske dollar.

Men etter dette dystre åpningskapittelet, har den ukrainske økonomien vist tegn til å hente seg inn igjen. I desember 2023 kom Det internasjonale pengefondet (IMF) frem til følgende: Til tross for de utallige utfordringene, var Ukrainas makroøkonomiske indikatorer «sterkere enn forventet». IMF reviderte sin prognose for Ukrainas økonomiske vekst i 2023 fra 2 % til 4,5 %. Og pengefondet forventer at inflasjonen vil falle til 5,5 %. Ettersom inflasjonen har dempet seg, har den ukrainske sentralbanken erstattet sin fastkurspolitikk med en «styrt, men fleksibel» valuta. Den ukrainske styringsrenten har falt fra 25 % i starten av 2023 til rundt 15 % i slutten av året.

Samtidig er det tegn til at den russiske økonomien sliter. Ifølge en rapport fra det amerikanske finansdepartementet, er Russlands økonomi 5 % mindre enn det den ville ha vært dersom president Vladimir Putin ikke hadde invadert Ukraina. I den samme rapporten blir det påpekt at sanksjonene har lagt en demper på veksten i den russiske økonomien, noe som har ført til høye renter (16 % i desember 2023) og en stadig mer svekket rubel. Mellom starten av 2023 og sist oktober, har valutakursen gått fra 69 til 100 rubler per dollar.

https://prosyn.org/P5BB665nb