Pohádky o válce

Je obecným přesvědčením, že válka se v hospodářství váže k dobrým časům. O druhé světové válce se často říká, že vyvedla svět z Velké hospodářské krize, a válka si tak zlepšila pověst coby pobídka ekonomického růstu. Někteří lidé dokonce naznačují, že kapitalismus války potřebuje, že by bez nich na obzoru stále číhala recese.

Dnes víme, že taková tvrzení jsou nesmysly. Boom 90. let ukázal, že mír je ekonomicky mnohem výhodnější než válka. Válka v Zálivu v roce 1991 prokázala, že války ve skutečnosti můžou ekonomiku poškozovat. Konflikt významně přispěl k nástupu recese roku 1991 (u níž je dobře připomenout, že byla zřejmě klíčovým faktorem neúspěchu prvního prezidenta Bushe v jeho snaze o znovuzvolení v roce 1992).

Současná situace se mnohem více podobá válce v Zálivu než válkám, jež snad růstu hospodářství napomohly. A ekonomické důsledky druhé války proti Iráku by byly pravděpodobně ještě mnohem nepříznivější. Druhá světová válka volala po totální mobilizaci, neboť vyžadovala veškeré národní zdroje. To znamenalo konec nezaměstnanosti. Totální válka znamená totální zaměstnanost.

https://prosyn.org/0UDSOpxcs