0

Pravidla pro skrznaskrz zadrátovaný svět

NEW YORK: Už jsme toho o “nové ekonomice”, založené na celosvětovém propojení do všemožných sítí i celkové globalizaci, slyšeli mnoho. Je ale tato “nová ekonomika” skutečně nová, nebo je to stále ta stejná stará záležitost, vylepšená několika novými triky?

Svět se ovšem od základů změnil. A první věc, která se změnila – a stále se mění – je sama rychlost této změny.

Rádiu to trvalo 40 roků, než v Americe získalo svých 50 miliónů posluchačů. Televize pak potřebovala jen 13 let, aby dosáhla stejného počtu. A pouhé 4 roky trvalo, než si internetové www stránky získaly 50 miliónů domácích uživatelů, a jejich využívání roste o 1000% ročně. Pravidlo, že se rychlost i počet tranzistorů zdvojnásobuje každých 18 měsíců, se více než naplňuje, vzhledem k odhadům, že se celková šířka vlnového pásma celosvětových komunikačních systémů každých 12 měsíců ztrojnásobí. A jak šířka vlnového pásma dále roste, tak se náklady na přenos informací stále více blíží nule.

Ačkoliv tato historicky nezvyklá rychlost změn činí jakékoliv jejich zobecnění poněkud nejistým, tedy více než obvykle, je možné celkem bezpečně říci, že jedním ze základních momentů, kde se svět velice změnil, je způsob, kterým je vytvářeno bohatství. A vždy, když k takové situaci dojde, staré vládnoucí skupiny najednou zjistí, jak nepříjemné to je, vidět sebe sama tak zakrnět. Tak, jako se kdysi pozemková šlechta vysmívala novým průmyslníkům, jež zhyzdili zemědělskou půdu velikými fabrikami, tak se dnes někteří průmyslníci vysmívají vědomostem dělníků a posměšně je deklasují na prodavače hamburgerů. Vskutku křiklavý nářek nad “de-industrializací.”