RUDI DORNBUSCH

Dne 25. července nás ve věku 60 let opustil Rudi Dornbusch, v němž svět ztrácí nejen vynikajícího ekonoma, ale i člověka mimořádných kvalit.

Rudi se narodil a vyrůstal v německém Krefeldu. Studoval na Ženevské univerzitě, titul doktora filozofie získal v roce 1971 na Chicagské univerzitě. V letech 1972 až 1974 učil na univerzitě v Rochesteru, v roce 1974 se jako docent vrátil na obchodní a ekonomickou fakultu v Chicagu. V roce 1975 přijal nabídku ekonomické fakulty Massachusettského technologického institutu (MIT), kde působil až do své smrti.

V tématech i stylu Rudiho raných prací se odráží vliv vedoucího jeho diplomové práce Roberta Mundella. Psal o směnných kurzech, produkci a úrokových sazbách; psal elegantně a zdánlivě jednoduše, například když komplexní modely zjednodušil na vzájemný vztah dvou křivek. Tato schémata jsou ostatně známa jako "Dornbuschovy diagramy". Větší část jeho raných statí byla souborně vydána v dnes už klasickém díle Makroekonomie otevřené ekonomiky z roku 1980.

https://prosyn.org/xBd8Koxcs