2

Jak využít boomu remitencí

ŘÍM – Asijské ekonomiky jsou už více než deset let v pohybu – a tamní lidé také. Rozsah migrace z venkovských do městských oblastí i napříč hranicemi států nemá v dějinách obdoby a Asie jednadvacátého století je jejím ohniskem.

V asijských rozvojových zemích jsou síla a potenciál remitencí – tedy peněz, které lidé pracující v zahraničí posílají rodinám domů – obrovské. V současné době se přes 60 milionů migrantů pocházejících z oblasti Asie a Pacifiku podílí na více než polovině veškerého remitenčního toku do rozvojových zemí: v roce 2012 poslali tito lidé domů zhruba 260 miliard dolarů.

Třemi největšími příjemci těchto peněz jsou Čína, Indie a Filipíny, přičemž v první desítce figurují také Bangladéš, Indonésie, Pákistán a Vietnam. Zaslané peníze často představují záchranný kruh: odhaduje se, že 10% asijských rodin je odkázáno na platby ze zahraničí, aby si mohlo zajistit jídlo, ošacení a přístřeší.

Ačkoliv však remitence do rozvojových zemí pětinásobně převyšují objem oficiální rozvojové pomoci, jejich enormní potenciální přínos pro společnost stále nebyl plně doceněn – a lze ho využít pouze za předpokladu, že se podaří nasměrovat tok peněz do efektivního rozvoje venkova a zemědělství, zejména v křehkých státech a zemích po konfliktu. To by značně přispělo k tvorbě pracovních míst, zvýšení potravinové bezpečnosti a posílení stability v zemích, které prošly konfliktem.