Nový pohled na regulaci

NEW YORK – Jsme vprostřed nejhorší finanční krize od 30.ampnbsp;let 20.ampnbsp;století. Nejnápadnějším rysem současné krize je, že ji nezapříčinil nějaký externí šok, třeba zvýšení cen ropy zampnbsp;rozhodnutí OPEC. Vyvolala ji samotná finanční soustava.

Tento fakt – kaz přímo vampnbsp;systému – odporuje všeobecně přijímané teorii, že finanční trhy směřují kampnbsp;rovnovážnému stavu a že kampnbsp;odchylkám od rovnováhy dochází buď náhodně, anebo vampnbsp;důsledku nějaké náhlé vnější události, jíž se trhy nedokážou snadno přizpůsobit. Na této teorii je založen současný přístup kampnbsp;regulaci trhů, avšak závažnost a rozsah krize přesvědčivě dokazují, že je sampnbsp;ní něco zásadním způsobem vampnbsp;nepořádku.

Vyvinul jsem alternativní teorii, která říká, že finanční trhy nereflektují fundamentální poměry věrně. Předkládají obrázek, který je vždycky tak či onak zkreslený či pokřivený. Podstatnější je, že deformované názory zastávané účastníky trhu a vyjádřené vampnbsp;tržních cenách mohou za určitých okolností postihovat takzvané fundamenty, jež mají tržní ceny údajně reflektovat.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/6OxEEg6/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.