0

Jak rekonstruovat Haiti

NEW YORK – Hrůzy haitského zemětřesení neustávají. Samotné zemětřesení zabilo snad až sto tisíc lidí. Nemožnost zorganizovat bezodkladnou pomoc stojí život desítky tisíc dalších. Víc než milion lidí je vydán na pospas hladovění a nemocem a vzhledem k blížícím se obdobím dešťů a hurikánů jim hrozí další rizika.

I ekonomika natolik zbídačená jako ta haitská je spletitou soustavou závislou na obchodu mezi venkovskými a městskými oblastmi, na dopravě, elektřině, službách přístavů a úkonech vlády. Haitská ekonomika fungovala špatně už dříve, a když udeřilo zemětřesení, byla stále ještě otřesena čtyřmi hurikány z roku 2008.

Skutečnost, že zemětřesení zasáhlo hlavní město a zničilo všechna střediska společenské aktivity, narušila systémy, na nichž závisí běžný městský život. Miliony lidí jsou bez živobytí a bez prostředků k přežití.

První fáze účinné reakce, první tři až čtyři týdny, se musí věnovat záchraně přeživších a stabilizaci dodávek potravin, vody, lékařských služeb a přístřeší pro místní obyvatele. Řádně připraveno na to nebylo ani Haiti, ani okolní svět a desetitisíce lidí zemřou zbytečně. Je třeba modernizovat světové systémy reakce na nouzové situace, zejména ve zbídačených zemích ležících v pásmech náchylných k zemětřesením, erupcím sopek, suchům, hurikánům a záplavám.