Jak znovu uchopit Friedmanovy

BERKELEY – Na mém stole právě leží nová kniha reportéra Timothyho Noaha The Great Divergence: America’s Growing Inequality Crisis and What We Can Do about It (Velká divergence: prohlubující se americká krize nerovnosti a co s ní můžeme dělat) a také klasické dílo Miltona a Rose Friedmanových s názvem Free to Choose: A Personal Statement (Svoboda volby: Osobní výpověď). Když se nad těmito knihami zamyslím společně, převažuje u mě myšlenka na to, o kolik obtížněji by se Friedmanovým ospravedlňoval a prosazoval libertarianismus a malá vláda dnes, než tomu bylo v roce 1979.

Friedmanovi ve své době formulovali tři silná faktická tvrzení o tom, jak svět funguje – tvrzení, která se tehdy zdála pravdivá, možná pravdivá nebo přinejmenším argumentovatelná, ale dnes se jeví jako naprosto zjevně falešná. Jejich argumenty pro libertarianismus a malou vládu se opíraly převážně o tato tvrzení a nyní se do značné míry rozpadly, protože se ukázalo, že svět s nimi v otázce svého fungování nesouhlasí.

První tvrzení znělo tak, že makroekonomické potíže nezpůsobuje nestabilní soukromý trh, nýbrž vláda – nebo jinými slovy že podoba makroekonomické regulace potřebné k vytvoření ekonomické stability je jednoduchá a snadno dosažitelná.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/kW2IBUW/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.