GettyImages-1245824814 Contributor/Getty Images

Het opeten van de laatste kannibaal

LJUBLJANA – Herinnert u zich het verhaal van de ontdekkingsreiziger die voor het eerst een inheemse stam ontmoet? ʻZijn er kannibalen onder jullie?ʼ vraagt hij. ʻNee,ʼ antwoorden ze, ʻwe hebben gisteren de laatste opgegeten.ʼ Als men een beschaafde gemeenschap wil vormen door de laatste kannibaal op te eten, moet de laatste daad anders worden genoemd. Het is een soort erfzonde die uit het geheugen moet worden gewist.

https://prosyn.org/YZW59Qgnl